• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методичний супровід

Мета методичної роботи:

Підготовка керівника гуртка як конкурентоспроможного фахівця в умовах формування нової освітньої парадигми.

Пріоритетні завдання методичної роботи:

- модернізація форм, змісту і методів підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у міжкурсовий період, підготовка їх до роботи в сучасних умовах;

- здійснення постійного моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності;

- здійснення моніторингу якості позашкільної освіти, рівня навчальних досягнень вихованців

- вивчення, узагальнення, пропаганда та впровадження педагогічного досвіду, наукових ідей, нових педагогічних технологій та методик;

- залучення керівників гуртків до інноваційної діяльності (дослідницька, експериментальна діяльність, апробація навчальної літератури тощо),

- створення баз даних;

- оптимізація системи підготовки керівників гуртків до своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання і розвитку обдарованої молоді;

- інформаційно-видавнича діяльність.

Науково-методична проблема над якою працює методична служба

«Формування керівника гуртка – дослідника, конкуренто спроможного фахівця з високим рівнем професіоналізму, методичної та загальної культури»

Нормативно-законодавчі документи, що використовуються методичною службою:

- Конституція України.

- Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про місцеве самоврядування».

- Положення про порядок здійснення інноваційної діяльності.

- Інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність навчальних закладів та установ.

Кiлькiсть переглядiв: 733