Науково-методична робота - це цілісна система взаємоповязаних дій для забезпечення:

- проінформованості педагогів щодо наукових досліджень і передового педагогічного досвіду(педагогіка, психологія, теорія викладання)

- ознайомлення з методами навчально-виховної роботи

- надання допомоги в удосконаленні профмайстерності

ЗМІСТ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЦДТ

1. Організація методичного супроводу педагогів ЦДТ з метою розвитку їх професійної компетентності

 • Оптимізація структури методичної роботи закладу
 • Оновлення програмно-методичного забезпечення гурткової роботи
 • Розробка сучасних навчальних програм, посібників
 • Керівництво роботою методичного об’єднання керівників гуртків, школи професійного зростання та динамічних груп
 • Надання консультативної допомоги педагогам з питань організації НВП
 • Формування каталогу методичної літератури

2. Моніториг показників роботи педагогів по якості знань вихованців

 • Системний аналіз змісту форм і методів навчально-виховного процесу
 • Вивчення рівня професійної підготовки педагогів, їх потреб та проблем
 • Проведення кваліфікаційних іспитів для випускників ЦДТ

3. Вивчення, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду

 • Вивчення роботи кращих педагогів та систематизація їх досвіду
 • Проведення відкритих занять та семінарів-практикумів на базі таких гуртків
 • Розробка методичних рекомендацій для педагогів, дітей, батьків
 • Розробка та створення навчально-методичних матеріалів
 • Систематизація навчально-методичних матеріалів керівників гуртків

4. Залучення педагогів закладу до інноваційної діяльності

 • Робота над розв’язком науково-методичної проблеми закладу та узагальнення матеріалів
 • Супровід процесу самоосвіти педагогів закладу
 • Запровадження особистісно-зорієнтованих, інформаційно-компютерних та інших технологій у навчальний процес
 • Видання інноваційної продукції у формі посібників, програм, методичних рекомендацій

5. Співпраця з іншими навчальними закладами по вдосконаленню педагогічної майстерності педагогів ЦДТ

 • Організація діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогів через проходження курсової перепідготовки
 • Організація діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогів через відвідання районних, обласних, Всеукраїнських нарад та семінарів.

6. Підготовки педагогів до виявлення, підтримки та розвитку обдарованих вихованців

 • Участь вихованців у конкурсах МАН
 • Банк даних обдарованих дітей

7. Інформаційно-видавнича діяльність

 • Створення та ведення сайту ЦДТ
 • Друк матеріалів у пресі та виступи на радіо
 • Створення інформаційних банків даних

- методичних рекомендацій з питань діяльності закладу

- методики сучасного гурткового заняття

- досягнень кращих педагогів

Кiлькiсть переглядiв: 273