Ефективне заняття – дзеркало загальної педагогічної культури керівника гуртка, мірило його творчого потенціалу, його інтелектуального скарбу, показник його кругозору та ерудиції

ХАРАКТЕРИСТИКА ЯКОСТІ ЗАНЯТТЯ:
 • Доцільне поєднання репродуктивної та продуктивної(творчої) діяльності вихованців
 • Продумана послідовність етапів навчальної роботи
 • Оптимальний розподіл змісту
 • Рівень активності дітей протягом заняття
 • Поєднання колективної та індивідуальної роботи
 • Темп роботи
 • Рівень підготовленості дітей
 • Дисципліна, настрій
 • Емоційність, комунікабельність
 • Вдало підібрані методи та форми роботи


АНАЛІЗ ЗАНЯТТЯ

 • Опора на основні принципи дидактики
 • Оптимальність використаних методів навчання, їх відповідність логіці навчання, віку і розвитку дітей
 • Ефективність контролю педагога за навчальною діяльністю учнів
 • Об’єктивність оцінок діяльності учнів
 • Ступінь технічної оснащеності заняття
 • Рівень методичного забезпечення заняття
 • Оптимальність використання технічних засобі і методичних матеріалів
 • Уміле використання зміни видів діяльності учнів
 • Забезпечення зворотного зв’язку
 • Досягнення поставленої дидактичної мети заняття

АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГУРТКА НА ЗАНЯТТІ

 • Виховна спрямованість змісту заняття, наявність у ньому ідейної складової
 • Опора на основні принципи виховання
 • Вирішення завдань морального виховання
 • Ефективність формування у дітей працелюбності
 • Використання педагогом можливостей заняття в професійній орієнтації дітей
 • Формування у дітей інтелектуальної культури, потреби в знаннях, пізнавальної активності
 • Реалізація завдань фізичного та гігієнічного виховання учнів

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГА(ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА)

 • Знання ним навчального предмету, вільне володіння навчальним матеріалом
 • Його мовлення
 • Педагогічна культура й такт
 • Зовнішній вигляд педагога на занятті
 • Позиція педагога щодо учнів
 • Стиль педагогічного керівництва
 • Індивідуальна та групова робота

  Індивідуальна та групова робота в позашкільних навчальних закладах є однією із форм організації позашкільної освіти і проводиться з метою розвитку та підтримки обдарованих і талановитих вихованців

  Індивідуальна робота організовується з вихованцями відповідно до можливостей, інтересів, нахилів, здібностей з урахуваннями його бажань, віку, психофізичних особливостей. Групова робота організовується у разі здійснення навчання за відповідними програмами.

  До індивідуальної та групової роботи залучаються вихованці, які потребують професійної допомоги для поглиблення знань відповідно до їх творчих навичок, умінь, підготовки сольних номерів.

  Групові заняття можуть організовуватись у формі :

  - об’єднання груп для проведення репетицій оркестрових, вокальних, хореографічних, хорових, театральних, інших колективів;

  - екскурсій, експедицій;

  - спортивних, туристичних змагань;

  - походів, конкурсів, виставок.

  Індивідуальні заняття можуть організовуватись у формі :

  - навчання гри на музичних інструментах, постановки голосу, читання нот з листа;

  - індивідуальна хореографія, конкурсної підготовки;

  - підготовки до участі в конкурсах, у спортивних, туристських змаганнях.

  Підставою для організації індивідуальної та групової роботи є наявність відповідних годин у типових навчальних планах і типових навчальних програм для гуртків, розклад занять.

  Чисельний склад груп, у яких передбачається індивідуальне навчання, становлять від 1 до 5 вихованців.

  Зміст проведеної індивідуальної та групової роботи обліковується в журналі проведення гурткової роботи.

Основні критерії оцінки професійної майстерності педагогів-позашкільників

– Збереження контингенту дітей.

– Рівень проведення гурткових занять.

– Рівень методичного та дидактичного забезпечення навчально-виховного процесу.

– Рівень педагогічних досягнень (участь у педагогічних ярмарках, розробка програм, посібників, рекомендацій тощо).

– Участь у роботі педагогічної ради, засіданнях методичного об’єднання педагогів

– Самоосвіта педагога.

– Робота з обдарованими дітьми (участь у роботі секцій МАН, міжнародних всеукраїнських конференціях, конкурсах, акціях).

– Співпраця з батьками.

– Створення навчального кабінету, поповнення його експонатами за профілем діяльності гуртка, дотримання санітарно-гігієнічних умов.

– Результативність участі вихованців в обласних та Всеукраїнських конкурсах, фестивалях, змаганнях, акціях.

Кiлькiсть переглядiв: 125