План самоосвіти керівника гуртка

(Рекомендований керівникам гуртків для складання індивідуальних планів самоосвіти з урахуванням профілю гуртка. )

Науково-методична проблема, над якою працює колектив педпрацівників закладу:

« Формування життєвої компетентності особистості гуртківців в умовах діяльності позашкільного навчального закладу»

Основні розділи по підвищенню

самоосвітнього рівня педагога.

І.Фаховий рівень

1.Опрацювання фахової літератури відповідно до напряму гуртка ( називати літературу, статті, опрацьовані з журналів «Позашкілля», « Виховна робота в школі», «Позакласний час»

2.Вивчення передового досвіду.

3.Участь в навчальних семінарах, практикумах.

4. Користування Сайтами Інтернет мережі.

ІІ.Методичний рівень

1..Опрацювання методичної літератури з фахових журналів «Позашкілля», «Позакласний час», «Виховна робота»

2.Участь в методоб’єднаннях, педрадах, семінарах.

3. Робота над розробками методичних посібників, авторських програм.

4. Індивідуальне консультування.

ІІІ. Психолого-педагогічний

1.Опрацьовувати по психології статей з журналів «Психологія і педагогіка», «Позашкілля»,»Позакласний час»

2. Проведення психологічних тренінгів по темах:»Духовне виховання дітей у сімейній родині», «Культура сімейних відносин»

3.Імідж педагога. Вміння спілкуватися з дітьми і батьками.

Гуманізація тактовного інтелекту. Мистецтво впливу на них.

ІІІ. Інтелектуальний рівень педагога.

1.Поповнення загальноосвітніх знань

( телепередачі, Інтернет, художня література, екскурсії, інші види мистецтва, преса)

2. Опрацювання цікавих для вас статей.

НАПРЯМКИ
РЕАЛІЗАЦІЇ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГА ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ МЕТОДИЧНОЮ ПРОБЛЕМОЮ

Науково- теоретична підготовка

Практична діяльність

(уміння, навички)

Колективна, індивідуальна творчість

Презентація індивідуально доробку

1. Нормативна правова база

2. Огляд літератури та періодичність видань

3. Педагогічні читання

4. Педагогічні ради

5. Вивчення ППД

6. Психолог-педагогічні читання

1. Інструктивно- педагогічна нарада

2. Науково- методична конференція

3. Семінари-практикуми

4. Майстер-класи

5. МО закладу

6. Взаємовід-

відування занять

7.Експериментальна робота

8. Апробація підручників

1. Методичні тижні

2. Ділові ігри

3. Узагальнення ППД

4. Конкурсно- професійна майстерність

5. Майстер-класи

6. Методичні фестивалі

7. Наставництво

8. Авторські курси

  1. Творчий звіт
  2. Виступ на семінарі
  3. Конференція
  4. Захист педагогічних ідей
  5. Написання статті
  6. Випуск методичних бюлетенів
  7. Випуск власної збірки
  8. Розробка авторської п
    рограми
Кiлькiсть переглядiв: 1130