Методична проблема закладу

« Формування життєвої компетентності особистості гуртківців в умовах діяльності ПНЗ».

Будь-яка науково-методична проблема потребує теоретичного осмислення та опрацювання.

Перший рік роботи над проблемою:

1. цикл занять школи педагогічної майстерності

Мета:

- ознайомити педагогів Центру із загальними засадами інноваційного навчання та з теоретичними аспектами питання,

- впровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес.

Наступні роки роботи над проблемою:

1. цикл семінарів-практикумів,

2. засідання методичних об’єднань,

3. презентація методичних знахідок, нових ідей та технологій,

4. виставка методичних, науково-педагогічних матеріалів, які розкривають шляхи втілення

Проблема, над якою працює методична служба:

«Соціалізація особистості вихованця на засадах етнопедагогіки в умовах компетентісного підходу"

Мета роботи:

– підтримка творчості керівника гуртка, допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку та ініціативи.

– інформаційне забезпечення педагогічних працівників із питань педагогіки, фахових дисциплін;

– апробація та введення нових освітніх технологій і систем. Допомога педагогу в оволодінні особистісно-орієнтованими, інформаційними, проектними, діалоговими, тренінговими технологіями;

– всебічний розвиток особистісного творчого потенціалу керівників гуртків згідно з індивідуальними освітніми процесами;

– підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;

– сприяння виробленню у педагогів умінь і навичок самоосвітньої роботи з метою неперервного підвищення своєї кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності.

Досягнення мети передбачає:

1. Забезпечення відповідної підготовки керівників гуртків, здатних успішно втілювати в життя особистісно-зорієнтовану творчу педагогіку;

2. Використання завдань розвитку, спрямованих на формування життєвих компетенцій особистості та її самореалізацію.

РЕАЛІЗАЦІЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

«ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТОСТІ ВИХОВАНЦІВ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ ПНЗ»

2012 рік: « Компетентнісний підхід до змісту позашкільної освіти»

2013 рік: « Науково-методичний аспект формування соціальної компетентності вихованців»

2014 рік: « Гуманізація позашкільного навчально-виховного процесу як засіб різнобічного і гармонійного розвитку вихованців»

2015 рік: « Компетентнісний підхід до виховання як засіб соціалізації вихованців»

2016 рік: « Роль і місце інтерактивних технологій у формуванні життєвої компетентності особистості».

2017 рік: "Шляхи реалізації Концепції національно патріотичного виховання дітей та молоді засобами позашкільного навчально-вихованого процесу".

2018 рік: " Соціалізація особистості вихованця на засадах етнопедагогіки в умовах компетентісного підходу"

Кiлькiсть переглядiв: 586